13 dec. 2008

Din teologia unui pictor

Plimbându-te prin galeriile muzeului Louvre, inevitabil, îţi vei dori să te întâlneşti cu cea mai celebră femeie de pe mapamond din ultimii 500 de ani, Mona Lisa lui da Vinci. Patronând salonul în care este expusă, de când a fost mutată aici, misterioasa doamnă (sau domnişoară) priveşte continuu aceiaşi imagine, acelaşi peisaj. Pe peretele opus, de dimensiuni impresionabile este expus un alt tablou. Pictat prin anii 1562 – 1563 de către pictorul renascentist Paolo Caliari, tabloul cu titlul Nunta din Cana, înfăţişează, cum simplu este de ghicit, episodul biblic al nunţii din Cana. Această nuntă a devenit celebră (chiar dacă pe miri nu-i cunoaştem) datorită prezenţei lui Isus Hristos şi a minunii săvârşite aici.
Făcând abstracţie de faptul că nuntaşii din Cana secolului I sunt îmbrăcaţi în haine medievale, sau de arhitectura clădirilor din tablou, specifică unei epoci târzii, care cu greu (sau deloc) ar fi putut fi găsit într-un sătuleţ precum Cana, privitorul atent poate observa un element care face notă discordantă cu întregul tablou. Care este acela? Înainte de a citi ce-am scris mai departe, priviţi cu atenţie tabloul şi încercaţi să descoperiţi nota falsă. (Pentru mărire faceţi clik pe imagine)


Nunta din Cana (1562 - 1563)

Într-o atmosferă de nuntă, în mijlocul cântăreţilor şi a celor bine dispuşi şi veseli, căci cum altfel ar putea să fie la o nuntă, un personaj pare absent la tot ceea ce se întâmplă. Nota falsă este de fapt Isus Hristos. Chipul Lui nu exprimă nici un pic de bucurie sau împreună simţire cu mirii sau cu nuntaşii. Parcă e decupat dintr-un alt peisaj şi lipit acolo, ori ar fi închis într-un balon de sticlă incapabil fiind să înţeleagă sau să simtă ceea ce se întâmplă în jurul lui. Mai scurt şi mai simplu, Isus nu se bucură cu cei care se bucură, dar şi mai mult, pare a fi obligat să asiste la acea nuntă, lucru pe care El nu şi-l dorea.
Zâmbetul şi de ce nu râsul, pofta de viaţă şi buna dispoziţie a lui Isus, sunt aspecte ale caracterului Său puţin explorate. Vorbim mult despre suferinţă (şi bine facem), despre „Isus a plâns”, despre problemele avute şi singurătatea pe care a simţit-o. Însă puţini ni-L putem imagina ca pe o persoană atât de agreabilă şi bine dispusă de care copii erau atât de uşor atraşi. A ştiu Isus să râdă, să se bucure?
Zece ani târziu, Caliari pictează un alt tablou. Această pictură îl aduce în faţa „Sfântului Tribunal” al inchiziţiei. Ce era în neregulă?


Ospăţul din casa lui Levi (1573)

Aparent, tabloului nu prea ai ce sa-i reproşezi din punct de vedere teologic (căci aceasta era problema sesizată de inchizitori). Însă, dacă aflăm titlul iniţial al picturii, îi înţelegem şi pe inchizitori. Tabloul s-a dorit a fi o reprezentare a Cinei Domnului şi s-a numit Cina cea de Taină. Această scenă din viaţa lui Isus atât de solemnă este reprezentată de pictor ca o scenă de nuntă, de petrecere. Inchiziţia îl acuza pe pictor de prezenţa la Cină a „bufonilor, beţivilor, piticilor şi a altor lucruri necuviincioase”. Cum a rezolvat Caliari această problemă? A schimbat titlul picturii: Ospăţul din casa lui Levi.

18 nov. 2008

Profeţia lui Fukuyama
sau
Cum se va sfârşi istoria
.
Se poate prezice viitorul?
Privind lucrurile prin prisma păcii şi a războiului, secolul XX a fost cel mai sângeros şi mai violent din istoria omenirii. Numai cele două războaie cu caracter mondial au produs zeci de milioane de morţi, populaţia civilă fiind în aceiaşi măsură afectată ca şi soldaţii de pe front. Având în minte şi proaspăta amintire a celor mai recente conflicte, ne întrebăm cum va arăta oare, sub acelaşi raport, secolul XXI?
Prezicerea viitorului a fost o îndeletnicire tentantă încă din cele mai vechi timpuri, funcţia oracolului străbătând întreaga istorie antică. În perioada modernă celebrele anticipări ale lui Jules Verne sau H.G. Wells i-a transformat pe aceştia în unii dintre fondatorii previziunilor tehnologice.
Dacă în domeniul ştiinţelor exacte aceste proiecţii îndrăzneţe au uimit pe oamenii de azi prin precizia cu are au fost calculate zborurile cosmice spre cele mai îndepărtate planete, funcţia predictivă în domeniul ştiinţelor sociale suferă de un serios decalaj faţă de ştiinţele exacte.
Profeţi şi profeţii.
Ritmul accelerat pe care revoluţia tehnico-ştiinţifică l-a impus tuturor activitităţilor umane, pune la grea încercare capacitatea omului, a instituţiilor sociale şi internaţionle de a se adapta acestui ritm vertiginos. În aceste condiţii în care informaţiile au devenit universale şi comunicaţiile instantanee, deciziile luate azi trebuie concepute în vederea zilei de mâine. În arena politica internaţională schimbările se produc atăt de rapid, încât decizii care ţin seama doar de conjunctura momentului pot fi deja perimate atunci când sunt anunţate. Prin urmare, „cunoaşterea viitorului imediat a devenit o condiţie a procesului decizonal, iar cunoaşterea viitorului mai îndepărtat – o premisă a oricărei planificări judicioase”.[1]
Mânată de aceste considerente literatura prospectivă a cunoscut o proliferare extraordinară. Începând cu anii ’60 şi ’70 ai secolului trecut un număr mare de institute de cercetare şi societăţi futurologice îşi exprimau opiniile cu privire la anul 2000.[2]
Bazate pe un demers ştiinţific, în cercetarea lor, societăţile cu acest gen de preocupări, analizând contextul prezent şi tendinţele ce se manifestau au încercat să prevadă unde anume vor duce toate acestea, adică să prezică viitorul.
La sfârşitul anilor ’60 J. Forrester şi D. Meadows au elaborat un model al lumii viitoare construit pe baza a cinci variabile: populaţie, resurse naturale, investiţii capitale în agricultură, investiţii în industrie şi poluare.[3] Extrapolarea acestor variabile i-a dus pe autori la prezicerea prăbuşirii lumii la începutul secolului XXI. Lucru care evident nu s-a întâmplat.
Câţiva ani mai târziu, în lucrarea Anul 2000, Herman Kahn şi Anthony Wiener preziceau o „lume standard” cu zece puteri majore, între care două superputeri – SUA şi URSS, cinci mari puteri – Japonia, Germania occidentală, Franţa, Anglia şi China, trei puteri intermediare – Canada, Italia şi India, precum şi 120 de ţări mici şi mijlocii.[4] Cei doi, însă, n-au prevăzut prăbuşirea URSS.
Dacă profeţiile cu caracter politic au o arie de interes limitată, de cele mai multe ori preocupările pentru viitorul omenirii şi al planetei din punct de vedere ecologic şi demografic au suscitat interesul multora dintre noi.
Astfel, la începutul anilor ’70 a apărut primul best-seller eco-apocaliptic scris de un profet universitar american, Paul Erlich, care anunţa în Bomba demografică (1968) că: „La sfârşitul anilor ’70 sau, cel mai tîrziu, ’80, sute de milioane de oameni vor muri de subnutriţie. Nimic nu mai poate opri explozia mortalităţii globale“. Sau, mai târziu, în Sfârşitul prosperităţii (1974): „S-a creat o situaţie care se va solda cu moartea unui miliard de oameni. Către 1985, omenirea va intra într-o epocă de lipsuri grave, provocată de exploatarea şi de epuizarea resurselor naturale”.
Marele demograf, economist şi politolog englez Thomas Malthus, bazat pe un principiu de calcul probabilistic formula o teorie prin care stabilea că populaţia creşte în proporţie geometrică iar resursele cresc doar în proporţie aritmetică. Prin urmare, creşterea populaţieie va surclasa stocul finit de resurse şi va provoca o catastrofă.
Într-adevăr teoria pare destul de logică; cum ar putea fi posibilă supravieţuirea unei specii mereu mai numeroase, în condiţiile unui cadru natural fix? Insă, ultimul secol demonstrează că odată cu creşterea frenetică a populaţiei a crescut şi nivelul de trai[5], iar una din cele mai mari probleme ale omenirii nu este foametea ci obezitatea.
Profeţia lui Fukuyama.
Fostul director adjunct al echipei de planificare politică din cadrul Departamentului de Stat al S.U.A. şi cel mai influent expert în relaţii internaţionale şi ştiinţe politice al acestui secol, Francis Fukuyama, şi-a câştigat notorietatea cu un articol publicat în The National Interest din vara anului 1989.[6] Articolul avea să suscite multe comentarii şi controverse, mai întâi în Statele Unite, şi apoi în alte ţări precum Anglia, Franţa, Italia, Uniunea Sovietică, Brazilia, Africa de Sud, Japonia şi Coreea de Sud. Motivat de interesul manifestat de elita intelectuală şi de criticile provocate de articol, acesta îşi dezvoltă teza publicând în anul 1991 cartea Sfârşitul istoriei şi ultimul om. Bun analist politic, plecând de la premise filozofice şi studierea contextului politic, încurajat fiind şi de neaşteptata prăbuşire a imperiului sovietic, profetul timpurilor moderne prevedea un sfârşit optimist al istoriei.
Sfârşitul istoriei…
Fukuyama porneşte de la o realitate istorică a ultimului sfert de secol, în care dictaturi aparent puternice precum autoritarismul militar de dreapta sau comunismul totalitar, din America Latină până în Europa de Est, de la Uniunea Sovietică până la Orientul Mijlociu şi Asia, şi-au demonstrat ineficienţa şi slăbiciunile. În întreaga lume, a apărut un uimitor consens în privinţa legitimităţii democraţiei liberale, pe măsură ce aceasta învingea ideologii rivale ca monarhia ereditară, fascismul şi, cel mai recent comunismul.
În timp ce celelalte forme anterioare de guvernare erau caracterizate de grave deficienţe şi absurdităţi care au dus în final la prăbuşirea lor, despre democraţie, politologul afirmă că este singura formă de guvernare lipsită de astfel de contradicţii interne fundamentale. Prin urmare, democraţia liberală, ar putea fi „punctul final al evoluţiei ideologice a omenirii” şi „forma finală de guvernare umană”, constituind astfel „sfârşitul istoriei”.
Unii opozanţi au încercat să demonstreze slăbiciune raţionamentului său invocând derularea unor evenimente precum dărâmarea Zidului Berlinului, represaliile comuniste din Piaţa Tienanmen sau invazia irakiană din Kuweit ca dovezi ca „istoria continuă” şi deci el se înşeală. Fukuyama nu la încetarea evenimentelor se referea sau că nimic demn de menţionat nu va mai avea loc ci la faptul că puţin câte puţin democraţia va câştiga din ce în ce mai mult teren în detrimentul celorlalte forme de guvernare, lupta dintre ideologii se apropie de sfârşit, iar întreaga omenire se îndreaptă către democraţie. Nu vom mai cunoaşte nici-o altă ideologie, democraţia fiind cea cu care se va încheia istoria iar „ultimul om” fiind beneficiarul ei. Hitler, Stalin, Musolini sau chiar Ceauşescu sunt figuri cu care nu ne vom mai întâlni, astfel de aberaţii ideologice nu se vor mai naşte niciodată.
Fundamentul filozofic.
Expresia „sfârşitul istoriei” nu-i aparţine autorului cărţii cu acelaşi nume. Înţelegerea acesteia, nu ca o stopare a evenimentelor, ci ca un proces coerent, evolutiv a fost asociată cu marele filozof german G. W. F. Hegel. Conceptul a fost împrumutat şi de Karl Marx prin intermediul căruia el devine o parte a atmosferei intelectuale cotidiene.
Pentru ambii gânditori, există o dezvoltare coerentă a societăţilor omeneşti de la simple societăţi tribale bazate pe sclavie şi pe agricultura de subzistenţă, la diverse teocraţii, monarhii şi aristocraţii feudale. Atât Hegel, cât şi Marx considerau că această evoluţie nu era fără sfârşit, şi că ea avea să se încheie când omenirea va fi realizat acea formă a societăţii care să-i satisfacă aspiraţiile fundamentale.
Astfel, cei doi gânditori afirmau un „sfârşit al istoriei”: pentru Hegel acesta era statul liberal, iar pentru Marx – societatea comunistă. Prin urmare „sfârşitul istoriei” nu însemna că ciclul natural al naşterii, vieţii şi morţii avea să înceteze, că nu mai aveau să se petreacă evenimente importante, sau că ziarele care s-au publicat până acum încetau să mai existe. Însemna, mai curând, că nu va mai fi un progres al principiilor şi instituţiilor de bază, pentru că toate chestiunile cu adevărat importante au fost rezolvate.
Hegel consideră că fiinţele omeneşti, ca şi animalele, au nevoi fireşti, îşi doresc hrană, adăpost şi, înainte de toate, conservarea lor fizică. Totuşi omul se deosebeşte fundamental de animale, pentru că, în plus, el doreşte dorinţa altor oameni, adică el doreşte să fie „recunoscut”. Această dorinţă de recunoaştere, de afirmare a valorii şi a demnităţii umane a dus la falimentul tuturor regimurilor opresive. Căderea comunismului a fost determinată tocmai de această dorinţă de recunoaştere şi afirmare. Nevoie ce era flagrant încălcate de către regim. Prin urmare căderea lui s-a produs din interior, fără a fi nevoie de o intervenţie militară externă.
Dacă din ’90 până azi mai sunt încă state nedemocratice, Fukuyama crede că acest lucru nu va rămâne aşa, democraţia va învinge pentru că ea este singura care poate împlini această nevoie fundamentală. Şi cu ea se va sfârşi istoria.
Realpolitik versus neoconservatorism.
Fukuyama este considerat ca fiind unul din arhitecţii doctrinei neoconservatoare[7]. Acest curent de gândire s-a opus politicii externe realiste propuse de Henry Kissinger.
Când era secretar de stat în anii’70, Kissinger îşi prevenea cetăţenii că „azi, pentru prima oară în istorie, ne confruntăm cu realitatea crudă a unei sfidări comuniste fără sfârşit…”[8]. După părea lui, era utopică ideea de a se încerca reformarea structurilor politice şi sociale fundamentale ale unor puteri ostile, ca Uniunea Sovietică. Maturitatea politică însemna să acceptăm lumea aşa cum era ea, şi nu cum am fi vrut noi să fie, adică să se ajungă la o înţelegere cu Uniunea Sovietică a lui Brejnev. Cu alte cuvinte, Statele Unite şi alte democraţii trebuiau să înveţe să convieţuiască cu puterea sovietică. Opinia lui Kissinger nu era, în nici un caz, singulară. De fapt, oricine era implicat profesional în studiul ştiinţelor politice credea în viabilitatea comunismului. Prăbuşirea lui în întreaga lume, la sfârşitul anilor ’80, a fost, din această cauză, aproape total imprevizibilă.
Opunându-se realpolitik- ului, formula germană a doctrinei realismului politic, al cărei părinte e Kissinger, neoconservatorismul este cel care susţine ideea că democraţia este un sistem politic, independent de orice ideologie, ce trebuie propus tuturor oamenilor. De asemenea, neoconservatorismul are o puternică dimensiune reactivă. Un neoconservator nu poate sta nepăsător atunci când demnitatea umană este călcată în picioare, fie în patria lui, fie oriunde în lume. Din această pricină, gândirea neoconservatoare nu este una a priori pacifistă, ci înţelege războiul ca fiind un element neplăcut, dar necesar în multe situaţii dificile. În forma sa restrânsă, neoconservatorismul militează pentru uzul forţei militare, dacă e necesar, chiar în mod unilateral, pentru înlocuirea regimurilor autocrate cu unele democratice.
Convertirea lui Fukuyama
Fukuyama a susţinut schimbarea regimului irakian şi a semnat în 1998 scrisoarea colectivă adresată de către Proiectul pentru un Nou Secol American preşedintelui de la acea vreme, Bill Clinton, prin care Statelor Unite li se cerea intensificarea eforturilor pentru răsturnarea de la putere a lui Saddam Hussein (respectiva scrisoare fusese semnată şi de către intelectuali neoconservatori precum Bill Kistol şi Robert Kagan şi de personaje politice precum Paul Wolfowitz şi Richard Perle, inclusiv fostul Secretar al Apărării, Donald Rumsfeld). Acum însă, Fukuyama apreciază războiul din Irak ca pe unul de tip greşit, purtat în locul şi la timpul nepotrivit, „cea mai elementară greşeală” fiind, în opinia sa, „supraestimarea pericolului adresat Statelor Unite de islamismul radical”.
În carte „America la Răscruce” (2006), declară că, atât ca simbol politic, cât şi ca set de gândire, neoconservatorismul „a evoluat în ceva ce eu unul nu-l mai pot susţine” şi că ar trebui aruncat în lada cu ideologii discreditate a istoriei. Deşi militează în continuare pentru ideea reformei democratice, Fukuyama se dezice de neoconservatorism recunoscând că s-a cam grăbit atunci când a profetizat „sfârşitul istoriei”.


[1] Silviu Brucan. Secolul XXI: viitorul Uniunii Europene; Războaiele în secolul XXI (Iaşi: Polirom, 2005), 72.
[2] Mankind 2000, Commission for the Year 2000, Europa 2000, Zukunft 2000.
[3] J. Forrester. World Dynamics. Wright – Allen Press, Cambridge, 1969.
[4] H. Kahn, A. Wiener. The Year 2000, Macmillan, New York, 1967.
[5] Cazul Statelor Unite: pe ultimele două sute de ani între 1800 şi 2006, populaţia a crescut de la 5 la 300 de milioane de oameni. În acelaşi timp, preţul cerealelor s-a prăbuşit, iar media de viaţă a explodat.
[6] The End of history?, The National Interest 16 (vara 1989).
[7] Rădăcinile neoconservatorismului se găsesc într-un grup de intelectuali evrei care frecventa City College of New York pe la sfârşitul anilor ’30 şi începutul anilor ’40. Grupul îi includea pe Irving Kristol, Daniel Bell, Irving Howe şi alţii.
[8] Henry Kissinger. American Foreign Policy (New York: Norton, 1977), 302.Francis Fukuyama, este profesor de economie politică internaţională la Şcoala de Studii Internaţionale Avansate din Universitatea John Hopkins. Născut în 1952 la Chicago, a urmat studii clasice la Universitatea Cornell şi a obţinut doctoratul în ştiinţe politice la Universitatea Harvard cu o teza despre politica externa a Uniunii Sovietice în Orientul Mijlociu (1981). Între anii 1979-1980, 1983-1989 şi 1995-1996 a fost membru al Departamentului de Ştiinţe Politice al Corporaţiei RAND, iar între anii 1981-1982 şi 1989 a lucrat la Departamentul de Stat al Statelor Unite.


Henry Kissinger a fost Secretar de Stat al Administraţiei Americane în timpul lui Richard Nixon şi al lui Gerald Ford, a jucat un rol cheie în diplomaţia mondială între 1969 şi 1977. În anul 1973 i-a fost acordat, alături de generalul vietnamez Lê Ðức Thọ, Premiul Nobel pentru Pace pentru contribuţia sa decisivă la încetarea devastatorului conflict din Vietnam. În ciuda aprecierii şi recunoaşterii oficiale de care se bucură, acţiunile sale în planul politicii externe i-au determinat pe mulţi comentatori, în frunte cu Christopher Hitchens, să-l acuze pe diplomatul american de crime de război. Decernarea Premiului Nobel rămâne o decizie controversată şi în zilele noastre.

24 oct. 2008

Din Midraş

Iacov a luat pe Rahela de nevastă, dar în noaptea nunţii, Laban tatăl fetei i-a strecurat pe Leea o fată pe care Iacov n-o plăcea. Dimineaţa a văzut că a fost înşelat şi i-a spus Leii:
-
Noaptea te-am strigat: Rahela! Şi tu ai răspuns. De ce m-ai înşelat?
Leea a răspuns:
- Tatăl tău te-a strigat Esau, iar tu ai răspuns. De ce l-ai înşelat?

Despre calităţi şi defecte

„Calităţile şi defectele omeneşti sunt pretutindeni aceleaşi, oamenii sunt peste tot oameni. Nici un neam de oameni nu-i mai bun ori mai rău, nici unul mai inteligent ori mai prost. Unul e mai aşa altul altminterea, dar la urma urmelor, toţi sunt la fel. Zile oameni şi dă-le pace”.
I. L. Caragiale

Riscă

Râzând, rişti să pari nebun
Plângând, rişti să pari sentimental
Întinzând o mână, rişti să te implici
Arătându-ţi sentimentele, rişti să te araţi pe tine însuţi
Vorbind în faţa mulţimii despre idealurile şi visele tale, rişti să pierzi
Iubind, rişti să nu fii iubit; încercând măcar rişti să dai greş
Dar dacă Nu rişti nimic, Nu faci nimic, Nu ai nimic, Nu eşti nimic

Despre atitudine

Când celuilalt îi ia prea mult timp, este încet;
Când mie îmi ia prea mult timp, sunt meticulos;
Când celălalt n-o face, e leneş.
Când eu n-o fac, sunt ocupat.
Când celălalt face ceva fără să i se spună, îşi depăşeşte atribuţiile.
Când eu fac asta se numeşte iniţiativă.
Când celălalt încalcă o regulă de etichetă, este grosolan.
Când eu încalc câteva reguli, sunt original.
Când celălalt îl mulţumeşte pe şef, e un lingău.
Când eu îl mulţumesc pe şef, este cooperare.
Când celălalt avansează, a umblat cu linguşeală.
Când reuşesc eu să avansez, este doar o recompensă pentru o muncă susţinută.

Despre noul fanatism

În urma disputelor legate de "icoanele în şcoli" şi iniţiativa de a se construi "Catedrala Mântuirii Neamului" în parcul Carol, dintr-un conflict deschisă şi un schimb de replici între Remus Cernea, membru al Asociaţiei “Solidaritatea pentru libertatea de conştiinţă” şi intelectualul român Horia Roman Patapievici, aflăm ce înseamnă pentru cel din urmă "fanatismul". Citez:

"Istoric vorbind, fanaticul este cel care provoacă distrugerea unui consens (de pildă, o tradiţie constituită, acceptată de majorităţi durabile), în numele unei urgenţe numai de el ştiută... Pe scurt, fanatic este cel care dezbină ceea ce istoria, prin consens, indiferenţă, cutumă ori tradiţie, a unit... El descoperă violări intolerabile acolo unde oamenii obişnuiţi văd, eventual, defecte ale convieţuirii... Pot fi recunoscuţi după inflexibilitate, acolo unde flexibilitatea e singura forma de adevăr. Fanaticul de drepturile omului e cuprins de urgenta revoluţionării societăţii în situaţii în care singurul lucru rezonabil este fie reformarea blândă, fie conservarea indiferentă... fanatismul: adică încercarea înverşunată de a dizolva prin măsuri coercitive impuse de stat consensul social creat de-a lungul timpului în jurul unei practici care a fost adoptată de societatea civilă. "

Prin urmare, din această ecuaţie rezultă:
ADEVĂR = CONSENS SOCIAL iar A NU FI FANATIC = a accepta fie REFORMAREA BLÂNDĂ fie CONSERVAREA INDIFERENTĂ

Pentru articol în întregime vezi EVZ. 23 nov. 2006
Pentru replică vezi www.humanism.ro/articles.php?page=62&article=214

23 oct. 2008

Săptămâna evoluţionismului - The Clergy Letter Project

Pe 11 februarie 2007, sute de lideri religioşi protestanţi şi evrei au semnat o scrisoare deschisă prin care vor să pună capăt conflictului dintre ştiinţă şi Scriptură şi să le căsătorească împreună. Data de 11 feb. nu este aleasă la întâmplare ci ea marchează 198 de ani de la naşterea lui Charles Darwin. Scrisoarea ramâne deschisa şi zilnic sunt adăugate semnături.
Pentru cine luptă ei şi ce vor cu adevarat? Vedeţi voi mai departe şi în detaliu aici.
Cât despre Papă... ajunge şi el mai târziu în club, dar ajunge. (vezi)

Revolta maimuţei
de Florin Lăiu

(creaţie sau evoluţie?)

Odată, o maimuţă din neamul anecdotic,
Venind la sfat pe-o creangă de arbore exotic,
A zis: Atenţiune! Sunt foarte afectată!
Căci circulă prin lume-o vorbă, deloc adevărată,
Că omul ar descinde din buna noastră rasă.
Şi însăsi ideea aceasta-mi pare odioasă!
Aţi pomenit vreodată divorţuri printre noi?
Copii lăsaţi pe drumuri sau strigăt de război?
Cine-a văzut în hoardă la noi bolnavi mintali,
Drogaţi, lacomi de cărnuri sau homosexuali,
Excroci, bandiţi, gherile sau vreo tutungerie?
În neamul nostru nobil nu vezi aşa prostie!

Noi n-avem mafii crude în stirpea noastră-aleasă,
Nici terorişti, nici dogme, nici luptele de clasă.
Cât am bătut eu jungla... Scuzaţi, n-am observat
În obştea maimuţească vreun cocotier privat
Nici garduri şi nici paznici, nici pui murind de foame
Sau omorâţi în taină de aşa-zise mame.

Nu veţi vedea vreodată cât soarele şi luna
O minte de maimuţă dospind în ea minciuna.
Chiar dac-aş fi silită de vreun laborator,
N-aş deveni port-bâtă şi nici informator.
Şi iată, înc-un lucru din lumea mea de jos:
La noi nu se întâmplă război religios.

Nici sfinte inchiziţii, nici libertăţi în lanţuri
Nici chefuri după care să ne culcăm în şanţuri,
Nici ordine mondială, nici naţionalism,
şi nici vreo îndoială ce-aduce ateism.
E-adevărat că omul a coborât ca noi,
Dar nu, fiţi rezonabili,

N-A COBORÂT DIN NOI!


Nuntă la Veneţia

Aceiaşi mireasă

Din plăcerile Greciei

Iarna la ţară

Ţărmul e aproape...

Până nu veţi fi ca unul din ei...

Rămăşiţele unei civilizaţii

Pasiune oarbă

Plimbându-mă pe una din îngustele străduţe ale Parisului, vizavi de un hotel de lux era parcat un Ferrari, roşu, decapotabil, model de epocă. De departe am putut vedea un bărbat care cu un telefon cu cameră foto tot făcea fotografii din toate unghiurile. Trebuie să-i placă teribil de mult maşina asta, mi-am zis eu. Ajuns foarte aproape am observat că de fapt individul nu fotografia maşina ci... o pisică ce stătea ghemuită pe portbagajul maşinii. Oprindu-mă lângă el mă întreabă:
- Nu aşa că-i adorabilă?
- Cine? Pisica?

Ultimul martor

Prima întâlnire

Anti american

Mările Greciei

Maramureş

Fardul nostru cel de toate zilele

Industria cosmeticelor rămâne una dintre cele mai profitabile industrii. Oamenii caută să-şi ascundă ridurile, semnele de bătrâneţe, micile defecte fizice, ba chiar mai mult decât atât, propriile defecte de caracter.
Într-o lume căzută, în care chipul lui Dumnezeu în om e mutilat de păcat, oamenii au găsit o soluţie: cosmetizarea. Acest lucru nu este o inovaţie a secolului în care trăim. Încă din Eden, primii noştri părinţi şi-au acoperit ruşinea cu o frunză. Şi de-atunci, de-a lungul miilor de ani, şi noi urmăm acelaşi tratament.
Fie bărbat, fie femeie, purtăm cu noi indispensabila „poşetă” în care ascundem tot ceea ce ne este necesar pentru a acoperi ceea ce nu vrem ca alţii să vadă. Că reuşim sau nu, este totuşi, una din puţinele metode care ne ajută să ne simţim invulnerabili, oferindu-ne acea alură de oameni puternici. Şi iată cum am clădit un fals. E drept, în faţa oamenilor de cele mai multe ori acest lucru are rezultatul dorit; adică reuşim să părem ceea ce nu suntem, dar dorim să fim. Trăim fiecare zi a existenţei noastre fericiţi că şi astăzi, ceilalţi au aceiaşi impresie bună despre noi ca şi ieri. Vom reuşi şi mâine? Cine ştie. Sperăm doar că soarele nu va dogorî atât de tare încât să ne topească fardul.